nieuwbouw-verbouw

DE HAAN BOUWKUNDIG BUREAU

Advies

Persoonlijk en deskundig advies om u bouwplannen te vertalen naar een ontwerp.


Ontwerp

Wensen en eisen van de opdrachtgever vertalen naar een ontwerp.

Kostenraming maken om binnen het budget te blijven.

Een vooroverleg met de desbetreffende gemeente, wat zijn de mogelijkheden om te bouwen op de locatie (bestemmingsplan) en wat zijn de eisen van de gemeente (bouwbesluit).

Het uiteindelijke definitieve ontwerp wordt als dat nodig is ter goedkeuring voorgelegd en toegelicht aan de welstandcommissie van de gemeente.


Aanvraag bouwvergunning

Bij een positieve beoordeling van de welstandscommissie wordt het definitieve ontwerp verder bouwkundig uitgewerkt voor aanvraag van de bouwvergunning (omgevingsvergunning).

De benodigde tekeningen en aanvullende gegevens worden ingediend bij de gemeente.

Alle contacten met de gemeente zullen door het bureau worden onderhouden.


Bouwfysische –en constructieve berekeningen

Voor de bouwvergunningsaanvraag zijn er aanvullende gegevens nodig om aan de eisen van de gemeente te voldoen (noodzakelijk om comfortabel en veilig te wonen en werken).

In nauwe samenwerking met externe bedrijven worden deze gegevens berekend en verwerkt in het tekenwerk:

  • energie prestatie norm (EPN): berekening van de energiezuinigheid van een nieuw gebouw
  • ventilatie -en daglichtberekening: voor voldoende ventilatie en daglicht in de ruimten
  • constructieve berekeningen en tekeningen: de draagconstructie van het gebouw wordt op kritische punten berekend


Tekenwerk

Bestektekeningen: het definitieve ontwerp verder uitgewerkt voor het indienen van de omgevingsvergunning. Met enige aanvulling kan de aannemer hiermee ook aan de slag.

Werktekeningen: de bestektekeningen op een grotere schaal uitgewerkt met meer maatvoering en bouwinformatie voor het uitvoeren van het project door de aannemer.

Detailtekening: knooppunten worden op grote schaal uitgewerkt en voorzien van maatvoering en informatie.


Technische omschrijving en bestekken

Omschrijving van de werkzaamheden en de te gebruiken materialen.

Op basis van deze omschrijving kunnen 1 of meerdere aannemers een offerte opstellen, de offerte wordt gecontroleerd.

De technische omschrijving en tekeningen vormen (met aanvullende gegevens) de uiteindelijke contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer.


Bouwbegeleiding  (directievoering)

In overleg met de opdrachtgever kan het bouwproject van ontwerp tot de oplevering worden begeleid.

Werkzaamheden van de aannemer worden gecontroleerd volgens de gemaakte afspraken. 

Bouwvergaderingen worden gehouden om werkzaamheden van alle partijen op elkaar af te stemmen en de voortgang en kosten te bewaken.

Als de aannemer zijn werkzaamheden heeft afgerond dan wordt het gebouw samen met de aannemer opgeleverd. Eventuele gebreken zullen worden genoteerd waarna de aannemer deze kan verhelpen.


Contact:     Ernst de Haan     Driebergen-Rijsenburg     06-51370917     info@dehaanbouwkundigbureau.nl