restauratie

DE HAAN BOUWKUNDIG BUREAU

Restauratieadvies

Restaureren is het leveren van maatwerk. Geen Rijksmonument of monumentaal gebouw is hetzelfde en elk schadegeval/aanpassing moet goed worden bekeken en geanalyseerd. De Haan Bouwkundig Bureau heeft de kennis en ervaring in huis voor een gedegen advies.


Inspectie van het bestaande gebouw

Door middel van een inspectie van het gebouw wordt de bouwkundige schade en verval opgenomen. Deze worden geanalyseerd en vormen de basis voor een restauratieplan.


Het opstellen van een restauratieplan

Het restauratieplan heeft tot doel het monumentale gebouw te restaureren met de juiste materialen en uitvoeringswijzen. Er dient zoveel mogelijk te worden behouden, eventueel schoonmaken en conserveren. De schadegevallen dienen hersteld te worden met als het kan bestaande materialen. Is dit niet meer mogelijk dan worden er nieuwe materialen toegepast.

Het restauratieplan wordt uitgewerkt met:

  • tekeningen van het gebouw
  • een technische werkomschrijving/bestek
  • begroting van de kosten

Op basis van het restauratieplan kunnen 1 of meerdere aannemers een offerte opstellen, de offerte wordt gecontroleerd. Het restauratieplan met aanvullende gegevens zijn de uiteindelijke contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer.


Subsidie regelingen/aanvraag

Met het restauratieplan en de begroting van de kosten is het vaak mogelijk om subsidie aan te vragen bij verschillende instanties. Ook zijn er fiscale regelingen en leningen speciaal voor monumentale panden.


Aanvraag monumentenvergunning

Met de gegevens van het restauratieplan kan de monumentenvergunning (omgevingsvergunning) worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente.


Bouwbegeleiding (directievoering)

In overleg met de opdrachtgever kan de restauratie van inspectie tot de oplevering worden begeleid.

Werkzaamheden van de aannemer worden gecontroleerd volgens de gemaakte afspraken. 

Bouwvergaderingen worden gehouden om werkzaamheden van alle partijen op elkaar af te stemmen en de voortgang en kosten te bewaken.

Als de aannemer zijn werkzaamheden heeft afgerond dan wordt het gebouw samen met de aannemer opgeleverd. Eventuele gebreken zullen worden genoteerd waarna de aannemer deze kan verhelpen.


Contact:     Ernst de Haan     Driebergen-Rijsenburg     06-51370917     info@dehaanbouwkundigbureau.nl